"Bela Lugosi"
"Bela Lugosi"

Mixed media on silver
8x8 inches
2017

"Ricardo Montalbán and Hervé Villechaize"
"Ricardo Montalbán and Hervé Villechaize"

mixed media on silver
16 x 12 inches (diptych)
2017

"Mamma"
"Mamma"

mixed media on 16 karat gold
8x8 inches
2017

"Hung Liu"
"Hung Liu"

mixed media on 16 karat gold
8x8 inches
2017

"Nicholas"
"Nicholas"

mixed media on silver
8x8 inches
2017

"Bela Lugosi"
"Ricardo Montalbán and Hervé Villechaize"
"Mamma"
"Hung Liu"
"Nicholas"
"Bela Lugosi"

Mixed media on silver
8x8 inches
2017

"Ricardo Montalbán and Hervé Villechaize"

mixed media on silver
16 x 12 inches (diptych)
2017

"Mamma"

mixed media on 16 karat gold
8x8 inches
2017

"Hung Liu"

mixed media on 16 karat gold
8x8 inches
2017

"Nicholas"

mixed media on silver
8x8 inches
2017

show thumbnails